Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur ootab veel üle 15 000 FIE tuludeklaratsiooni

Maksuhaldur ootab veel üle 15 000 FIE tuludeklaratsiooni

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliametile on 2010. aasta tuludeklaratsiooni tänaseks esitanud ligi 22 000 füüsilisest isikust ettevõtjat. Amet ootab FIE-delt kokku aga 37 493 deklaratsiooni. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on neljapäeval, 31.

märtsil.

Maksuhaldur juhib tähelepanu, et tuludeklaratsiooni peavad esitama kõik füüsilisest isikust ettevõtjad. FIE-del tuleb esitada tuludeklaratsiooni põhivorm A ja vorm E kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas või kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, tuleb esitada vorm E nullidega. Deklaratsiooni esitamise kohustus on ka siis, kui ettevõtlus 2010.

aastal katkestati või lõpetati.Ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E peavad esitama ka inimesed, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud, kuid on saanud maksustamisperioodil ettevõtlustulu.Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärk on saada tulu kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.MTA palub meeles pidada, et arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel, 2012. aastal, tuleb tuludeklaratsiooni tähtaegsesse esitamisse suhtuda suure tähelepanuga. Järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel ajal ja perioodil 15.02.2011 kuni 14.02.2012 ei ole inimesel maksuvõlga.Muudatuse eesmärk on suurendada maksumaksjate õiguskuulekust.

Tulumaksu tagastamine 5 tööpäeva jooksul on riigi vastutulek tuludeklaratsiooni esitajale, sest nii kiiret enammakstud tulumaksu tagasimaksmist seadus ei sätesta.Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt www.emta.ee/tuludeklareerimine, ameti teeninduskohtadest ja helistades infotelefonidele 1811 või 880 0811.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=29848&tpl=1026