Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuhaldur ootab maksusoodustuste infot

Maksuhaldur ootab maksusoodustuste infot

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet ootab äriühingutelt ja asutustelt 1. veebruariks maksusoodustustega seonduvat informatsiooni, et tulumaksu tagastamine klientidele toimuks kiirelt.Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid jne), peavad maksuhaldurile 1. veebruariks esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste kohta.Vajalikud andmed tuleb edastada elektrooniliselt INF-deklaratsioonil. Deklaratsioonid täidetakse eurodes. Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed maksumaksjate eeltäidetud tuludeklaratsioonidele.Kui andmeid maksuhaldurile ei esitata või neis on vead, siis on andmed vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ja seetõttu on takistatud enammakstud tulumaksu kiire tagasisaamine. Sellisel juhul palub amet kulusid tõendavad dokumendid esitada paberil.Deklaratsioone INF 4 saab ridahaaval sisestada või laadida csv failist. INF 3 saab ridahaaval sisestada ja laadida, kas csv või xml failist. INF 2, INF 5 ja INF 6 saab laadida ainult xml failist. Üle 10-realisi INF-deklaratsioone saab esitada ainult läbi e-maksuameti/e-tolli.Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et 2011. aasta eest saavad INF 4 esitada ainult need annetuste, kingituste saajad, kes on kantud Vabariigi Valitsuse poolt tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Nimekirjaga saab tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel: http://www.emta.ee/index.php?id=1364.Lisainformatsiooni ja abi saab Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtadest, kodulehelt www.emta.ee või helistades infotelefonile 880 0815 (elektrooniline deklareerimine).