Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuhaldur on saatnud üle 437 000 maamaksuteate

Maksuhaldur on saatnud üle 437 000 maamaksuteate

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet saatis veebruaris välja 237 000 paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksuteate. Nende alusel kuulub tänavu tasumisele 50,8 miljonit eurot maamaksu.

Maksuhaldur palub tähele panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab inimene, kes ei ole 2011. aasta kohta maamaksuteadet 25. veebruariks veel kätte saanud, teavitama sellest MTA piirkondlikku teeninduskohta 30 päeva jooksul. Mugavaim võimalus maksuteate kättesaamiseks ja kontaktandmete täpsustamiseks on teha seda e-maksuametis/e-tollis.Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil. Kui aastane maamaksu summa on suurem kui 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks sellest vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa tuleb ära maksta hiljemalt 1. oktoobriks. Kui maamaksu summa on väiksem kui 5 eurot, siis maamaksu ei määratud ega maksuteadet ei saadetud. Laekunud maamaksu kannab maksuhaldur täies ulatuses kohalike omavalitsuste eelarvesse.Paljud korteriühistud, mis veel eelmisel aastal said Maksu- ja Tolliametilt maamaksuteate, sellest aastast seda enam ei saanud. Enamik omavalitsusi on nüüd täitnud maamaksuseadusest tuleneva nõude, et maksuhaldurile tuleb maamaksu määramiseks esitada andmed iga maaomaniku (sh korteriomaniku) kohta, mitte aga maksu vahendaja (nt korteriühistu) kohta.Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul ei teki maamaksuvõlga, kui vahendaja jätab talle tasutud maamaksu mingil põhjusel Maksu- ja Tolliametile edasi kandmata.Arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel, 2012. aastal, palub Maksu- ja Tolliamet, et inimesed suhtuksid maamaksu tasumisse suure tähelepanuga. Järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel ajal ja perioodil 15.02.2011 kuni 14.02.2012 ei ole inimesel maksuvõlga. Just maamaksu mitmes osas tasumine võib aga teadmatusest inimestele võla tekitada ja takistada enammakstud tulumaksu kiiret tagastamist.Täpsemat informatsiooni oma maksukohustuste kohta saab e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”. Küsimuste korral palume pöörduda MTA piirkondlikesse teeninduskohtadesse või helistada ameti maamaksu infotelefonil 8800 816.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=29801&tpl=1026