Maksuhaldur määras I poolaastal juurde 28 miljonit eurot makse

Maksuhaldur määras I poolaastal juurde 28 miljonit eurot makse

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuvastas I poolaastal läbiviidud kontrollitegevuste tulemusel, et isikud jätsid deklareerimata ja tasumata makse kokku 28 miljoni euro ulatuses.MTA kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik:” Valdavaks on endiselt käibemaksualased rikkumised ning käibemaksupettused ja seda 70% ulatuses, sh ka fiktiivsete arvete kasutamine. Maksu- ja Tolliameti riskianalüüsi tõhusust näitab see, et 88% kontrollidest lõppesid maksukohustuse muutmisega.”

I poolaastal lõpetati ligi 300 ümbrikupalga juhtumi kontrolli, mille tulemusel määrati juurde täiendavaid makse ligi 1 miljon eurot. Eraldi on maksuhalduri tähelepanu all ümbrikupalgad ehitussektoris ja selleks tehakse ka vaatlusi ehitusobjektidel.Maksude maksmine on igati loomulik tegevus ja ühiskondlik kokkulepe, mis aitab riigil toimida ja kodanikel sotsiaalseid garantiisid saada.Riigiportaalis www.eesti.ee (X-tee > Teenused > Raha ja omand > Minu kohta Maksu- ja Tolliametile deklareeritud palga- ja muud väljamaksed) võivad kõik inimesed teha päringu oma palgaandmete kohta. Maksu- ja Tolliamet palubki kõigil oma palgaandmeid regulaarselt kontrollida, sest töötajal on õigus saada mitmeid hüvitisi või tasusid (ajutise töövõimetuse hüvitis, puhkusetasu, töökoha kaotamisega seotud hüvitis, vanemahüvitis ja pension), mille arvestamise aluseks on vaid tema ametlik sissetulek.