Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuhaldur ja Autoettevõtete Liit teavitavad taksojuhte maksukohustustest

Maksuhaldur ja Autoettevõtete Liit teavitavad taksojuhte maksukohustustest

Rubriik: MTA

Selleks, et tõsta füüsilisest isikust ettevõtjatest (FIE) taksojuhtide hulgas teadlikkust maksude tasumisest, valmis Maksu- ja Tolliameti ning Autoettevõtete Liidu koostöös neile suunatud infomaterjal.

FIEdest taksojuhtide kontrollide käigus selgus, et teadlikkus ettevõtlusega kaasnevatest kohustustest, sealhulgas maksukohustustest on madal. Selleks, et seda tõsta, panid Autoettevõtete Liit ja maksuhaldur taksoteenust osutavatele FIEdest taksojuhtidele kokku infomaterjali “Mida peab taksojuht teadma maksudest”. Info on kättesaadav eesti- ja venekeelsena MTA kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=27112. Infomaterjal on kättesaadav ka Autoettevõtete Liidu koduleheküljel http://www.autoettevoteteliit.ee/?id=76&keel=ee. Liit on jaganud samasisulisi voldikuid ka oma taksoettevõtjatest liikmetele levitamiseks. Samuti saab voldikuid Tallinna taksokomisjonis ja maksuhalduri teeniduskohtades on taksojuhil võimalik saada infomaterjali väljatrükk. Autoettevõtete Liit ning Maksu- ja Tolliamet sõlmisid 2007. aastal koostööleppe, mille eesmärk on tõhustada kahe organisatsiooni omavahelist infovahetust ning viia turu korrastamise huvides läbi ühiseid koordineeritud tegevusi.Autoettevõtete Liidu initsiatiivil sõlmitud kokkuleppe põhieesmärgiks on aidata kaasa autotranspordisektori jätkusuutlikule arengule ning propageerida ausat maksukäitumist. Liit soovib propageerida ausa konkurentsi tavasid ning tagada seeläbi ettevõtete usaldusväärsus oma klientide ja riigi ees.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=27233&tpl=1026