Maksuhaldur annab 1300 ettevõttele võimaluse parandada oma maksukäitumist

Maksuhaldur annab 1300 ettevõttele võimaluse parandada oma maksukäitumist

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet alustas täna kirjade saatmist 1300 ettevõttele, milles palub üle kontrollida raamatupidamise ja maksudega seonduvad andmed ning anda maksuhaldurile tagasiside oma majandustegevuse näitajate osas.

1000 kirja saadetakse nendele juriidilistele isikutele, kes maksavad oma töötajatele oluliselt madalamat palka võrreldes piirkonna- ja tegevusala keskmisega. See võib viidata mitteametlikele väljamaksetele. Lisaks saadetakse 300 kirja neile ettevõtetele, kelle puhul ameti riskianalüüs näitab käibe varjamise või fiktiivsete arvete kasutamise riski. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel sai 2010. aastal 13% Eesti töötajatest palka, millelt jäeti ettenähtud maksud osaliselt või täielikult maksmata. Ümbrikupalkade maksmisest tulenev maksukaotus oli 2010. aastal 141,6 miljonit eurot. Maksuhalduri hinnangul jääb nende 1300 ettevõtte puhul riigieelarvesse aastas laekumata hinnanguliselt 30,2 miljonit eurot. Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik: „Märgukirjadega anname vaatluse alla võetud ettevõtetele kindla aja jooksul võimaluse oma maksukäitumist parandada. Nende suhtes, kes pärast kirja saamist ei paranda oma maksualast käitumist ega suuda põhjendada oma majandustegevust selliste majandusnäitajatega, alustame maksude tasumise ja arvestamise kontrollimist.” Märgukirjade saatmine on üks meede Maksu- ja Tolliameti kontrolli tegevussuunas ja mitteametlike palkade maksmise tõkestamises. Maksuhalduri eesmärk on maksude tasumise õigsuse kontrollimise kõrval ennetada ka maksuseaduste rikkumist ja kasvatada maksumaksjate õiguskuulekust. Selle asemel, et esimese meetmena koormata ettevõtteid maksurevisjonide ja süüteomenetlustega, antakse neile esmalt võimalus ise oma majandustegevus seadustega kooskõlla viia.Loe edasi: http://www.emta.ee/index.php?id=31405&tpl=1026