Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksude laekumise tagavad lihtsus ja selged reeglid

Maksude laekumise tagavad lihtsus ja selged reeglid

Rubriik: MTA

Sel nädalal toimub Tallinnas kolmepäevane OECD töögrupi konverents, kus teemaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning sidusrühmade kaasamine maksukuulekuse tõstmisse ning globaliseerumise mõju väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul moodustavad väikesed ja keskmised ettevõtted 99% Eesti ettevõtetest. „Viimastel aastatel on maksuhaldurid seisnud keerulise ülesande ees tagada maksude laekumine majanduskriisi olukorras. Sellest tulenevalt on ümber hinnatud ka traditsioonilised tegevused, ehk teisisõnu – küsitakse aina rohkem, kas tegevustel on ka reaalne mõju,“ ütles Veermäe konverentsi avakõnes.Veermäe märkis oma kõnes, et maksuhalduri esmaseks eesmärgiks ei ole määratud maksusummade suurus, vaid hoopis sellise keskkonna loomine, mis tagaks maksude laekumise tänu lihtsusele ja selgele arusaamale reeglitest. „Ka järelevalvelised tegevused peavad olema täpselt suunitletud ja järgima põhimõtet – nii palju kui vajalik ning nii vähe kui võimalik. Töögrupi eesmärgiks on välja töötada OECD juhis maksuhalduritele meetmetest, kuidas mõjutada maksumaksjate käitumist kõige paremal viisil,“ sõnas Veermäe.Sel nädalal toimuv konverents on OECD poolt korraldatavate regulaarsete maksuadministratsioonide foorumi üks alamgrupp, mis uurib väikese ja keskmise suurusega ettevõtete maksukäitumist mõjutavaid tegureid ning mille eesmärgiks on välja töötada erinevaid lahendusvariante, kuidas seda tüüpi ettevõtete maksukuulekust tõsta. Samuti räägitakse, kuidas mõjutab tehnoloogia areng väike- ja keskmiste ettevõtete tegutsemist.Konverentsi külastajad on ligi kolmekümnest riigist ja lisaks paljudele EL riikidele osalevad töögrupis ka näiteks Jaapani, Singapuri, Kanada, Austraalia ning Uus-Meremaa esindajad. Eelmisel aastal toimus sama alamtöögrupi koosolek Hispaanias, sellele eelneval aastal aga Soomes.