Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksud 2015

Maksud 2015

Rubriik: EML

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2014 ja 2015. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks 2014 2015 Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 21% 20% Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 21/79 20/80 Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 144 € 154 € Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 210 € 220 € Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 € Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1728 € 1848 € Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 720 € 770 € Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 € 50% tulust 1920 € 50% tulust III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 € 15% tulust 6000 € 15% tulust FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 € Sotsiaalkindlustusmaksed Kuupalga alammäär täistööaja korral 355 € 390 € Sotsiaalmaksu kuumäär 320 € 355 € Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 105,60 € 117,15 € Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 316,80 € 351,45 € Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1267,20 € 1405,80 € Töötaja töötuskindlustusmakse 2,0% 1,6% Tööandja töötuskindlustusmakse 1,0% 0,8% Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0% Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0% Hüvitised ja erisoodustused Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 32 € 32 € Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km, 256 € kuus 0,30 €/km, 335 € kuus Isikliku auto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäär kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64 € Maksuvabastust ei ole Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km, 256 € kuus 0,30 €/km, 256 € kuus Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 € Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 68,05 € 106,94€ 64,00 € 105,60 € Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)* 0,5% 0,1% Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus) 10 € 10 € Käibemaks Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 16 000 € 16 000 € Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel 10 000 € 10 000 € Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral 35 000 € 35 000 € Maksukorralduse seadus Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõend alla 10 € alla 10 € Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta alla 10 € alla 10 € Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata alla 5 € alla 5 € Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest 1300 € 1300 € Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest – 1300 € Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest 640 € 640 € *TuMS § 48 lg 4 p 6 ja VÕS § 94 kohaselt võetakse erisoodustuse aluseks kahekordneTuMS § 48 lg 4 p 6 ja VÕS § 94 kohaselt võetakse erisoodustuse aluseks kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit. Vastava intressimäära avaldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded. Praegu teadaolev intressimäär (alates 10.09.2014) on 0,05% aastas.