Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Maksuamet esitab teadlikult alusetuid nõudeid

Maksuamet esitab teadlikult alusetuid nõudeid

Rubriik: Postimees

Lauri Linnamäe kirjutab Postimehes, et kevadine juhtum, kus inkassofirmad nõudsid tuhandeilt mobiiliklientidelt söakate ähvarduste abil teadlikult sisse alusetuid nõudeid, pani nördima. Kuid mida ütleksite siis, kui teaksite, et sama meetodit kasutab ka Eesti Vabariigi maksuamet?

Just seda käskis ameti juhtkond oma töötajail teha – eirata Riigikohtu otsust ning esitada «klientidele» teadlikult alusetuid nõudeid lootuses, et maksumaksjad ei oska või söanda oma õiguste eest seista. 2006. aasta novembris pidasid maksu- ja tolliameti (MTA) juriidilise osakonna, tulude osakonna ning Lõuna ja Ida maksu- ja tollikeskuste juhid pingelist nõupidamist. Maksuamet oli äsja Riigikohtus kaotanud üle 700 000 krooni, kuid see polnud ameti suurim mure: Riigikohus ütles otsuses, et maksuvõla sundtäitmise aegudes aegub ka maksu- ja intressivõlg. Teisisõnu, üle kahe aasta vanused maksuvõla intresse sisse nõuda ei saa. Ent MTA arvestussüsteemi arendamine oli hiljaaegu läbi kukkunud ning maksuametnikud kasutasid edasi puudulikku tehnoloogiat, millega polnud võimalik aegunud ja aegumata nõudeid eristada. Lahendus? Ühelt poolt võiks ju Riigikohtu lahendi valguses kiiremas korras arvestussüsteemi korda teha. Ent teisalt saab ka lihtsamalt. Enamik maksumaksjaid ju Riigikohtu pretsedenti loovast lahendist ei tea, pealegi eelistavad paljud ettevõtjad mitte vaidlemise ja jonniajamisega maksuameti luubi alla sattuda. Maksuamet läkski lihtsama vastupanu teed. Kohtumise tulemusel sündis lühike, ilmselt piirkondlikele maksukeskustele mõeldud märgukiri: kuna aegumisele tuginevate vaidlustuste arv on suhteliselt väike, jäetagu riigikohtu otsus tähelepanuta ning nõutagu intresse sisse nagu varem. Ning lisatakse, et võimalike vaidlustuste ja kohtuasjade tõttu tuleb ilmselt ametil hüvitada nii mõnegi kaebaja õigusabikulud, kuid amet võtab selle riski. Alles siis, kui vaidlustuste ja kohtuasjade hulk peaks üle pea kasvama, võiks kaaluda intressiarvestuse süsteemi kordategemist, tõdes maksuamet. Ehkki kohtumine toimus juba kaks aastat tagasi, kestab Postimehe andmeil segadus aegunud ja kehtivate intressidega ametis tänini. Alles järgmisel aastal kavatseb amet seada sisse uue maksude arvestamise süsteemi, mis peaks ka segaduse likvideerima. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=58473