Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksu- ja tolliametil uus klientide teavitamise lahendus

Maksu- ja tolliametil uus klientide teavitamise lahendus

Rubriik: MTA

Sellest nädalast rakendub maksu- ja tolliametis uus klientide teavitussüsteem, mille abil on võimalik saata kliendile info tema kohustuste kohta ühe sõnumina.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni sõnul võimaldab uus süsteem varasemast paremini ennetada maksumaksjate võimalikke probleeme ja neile kiiresti reageerida. „Meie eesmärgiks on klientidele nende kohustuse täitmise tähtpäevadest võimalikult aegsasti teada anda, senine teavituse korraldus nõudis aga tihtipeale palju käsitööd. Uue lahenduse abil saame teavitada kliente tõhusamalt nende maksukohustustega seotud puudustest – olgu selleks siis esitamata deklaratsioonid või tasumata maksuvõlg,“ selgitas Reitmann.Uue rakendusega saab lahendatud ka nende klientide mure, kellel e-posti aadress puudub ja kelle operatiivne teavitamine võis seetõttu varem probleemne olla. „Klientide peamiseks teavituskanaliks jääb endiselt e-post, kuid lisaks hakkame edaspidi kasutama ka SMS-sõnumeid, kui klient on enda mobiiltelefoni numbri märkinud oma kontaktandmetes e-maksuametis/e-tollis,“ ütles Reitmann. Teavituste saamiseks on oluline, et kliendid uuendaksid oma kontaktandmeid e-maksuametis/e-tollis regulaarselt.Uue süsteemiga luuakse valmisolek üleminekuks täielikult paberivabale suhtlusele maksu- ja tolliametiga. Esimese sammuna hakatakse kliendile e-maksuametis/e-tollis kuvama talle väljastatud korraldusi puuduste kõrvaldamiseks, nagu näiteks korraldus esitamata deklaratsiooni esitamiseks. Korralduste kättetoimetamine toimub esialgu posti teel, kuid veel sel aastal on plaanis hakata neid ka elektroonselt kätte toimetama. Dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega on võimalik vähendada maksu- ja tolliameti poolt väljastatavate paberdokumentide mahtu aastas 100 000 dokumendi võrra. Dokumentide elektroonilist kättetoimetamist on ametilt soovinud ettevõtjad.Seoses uue süsteemi rakendumisega võivad üleminekuperioodil selle nädala jooksul mõned kliendid saada kordusteateid. Kui inimesel tekib saadud teadetega seoses küsimusi, palume võtta ühendust võlainfo telefonidel 676 1500 (füüsilised isikud) ja 676 1000 (juriidilised isikud) või e-posti teel volainfo@emta.ee. Samuti on oodatud igasugune muu tagasiside uuele süsteemile. Maksu- ja tolliamet vabandab võimalike ebamugavuste pärast.Sellest nädalast on maksu- ja tolliamet esindatud ka Facebookis, kus jagame maksu- ja tollialast teavet ning kajastame meie jaoks olulisi sündmusi ja arenguid: https://www.facebook.com/maksujatolliamet.Vt MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=33637&tpl=1026