iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksu- ja Tolliametil tuleb maksudeklaratsioonile eelnevat kontrolli veenvalt põhjendada

Maksu- ja Tolliametil tuleb maksudeklaratsioonile eelnevat kontrolli veenvalt põhjendada

Rubriik: Muud

Riigikohus leiab tänases lahendis, et Maksu- ja Tolliamet peab maksudeklaratsioonile eelnevat kontrolli põhjendama ning see saab toimuda vaid erandina.

Kohtuasja peamiseks vaidlusküsimuseks oli, kas Maksu- ja Tolliamet võis käibemaksu arvestamise õigsuse kontrollimise eesmärgil nõuda kaebajalt andmeid maksustamisperioodi kohta, mille puhul ei ole seadusest tulenev käibemaksu deklareerimise ja tasumise tähtpäev veel saabunud. Riigikohus leidis, et vaidlustatud Maksu- ja Tolliameti korraldus piirab küll kaebaja ettevõtlusvabadust, koormates teda täiendavalt tõendite esitamise kohustusega, kuid seda on tehtud kohasel õiguslikul alusel. Samas märkis kolleegium, et ei piisa vaid õiguslikust alusest, teabe nõudmine sellise kontrollimenetluse raames peab olema ka veenvalt põhjendatud ning saab toimuda vaid erandina. Nimelt sätestab maksukorralduse seaduse (MKS) § 46 lg 2 esimene lause, et haldusakti adressaadi õigusi piiravad ja talle kohustusi panevad haldusaktid peavad olema kirjalikud ning põhjendatud.

Proportsionaalsuse põhimõte näeb ette, et maksuhaldur viib menetluse läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebamugavusi, jälgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades menetlusosalise õiguste kaitse. Maksuhaldur võib nõuda teavet enne maksudeklaratsiooni esitamist vaid siis, kui see on alanud maksumenetluses maksude arvestuse ja tasumise õigsuse kontrollimiseks vajalik. Kolleegium rahuldas Unico Gold OÜ kassatsioonkaebuse ning tühistas Tallinna Ringkonnakohtu 28. veebruari 2014.

a otsuse haldusasjas nr 3-12-2318. Jõusse jääb Tallinna Halduskohtu 14. juuni 2013. a otsuse resolutsioon samas asjas.

Halduskohtu otsuse põhjendused asendatakse Riigikohtu otsuse põhjendustega.Riigikohtu pressiteade: http://www.nc.ee/?id=1517Riigikohtuotsus: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-46-14

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus