Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksu- ja Tolliamet töötab välja protsesside analüüsi- ja hindamismudeli

Maksu- ja Tolliamet töötab välja protsesside analüüsi- ja hindamismudeli

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet algatas projekti analüüsi- ja hindamismudeli väljatöötamiseks. Projekti eesmärk on luua MTA tegevuse spetsiifikale vastav mudel, mille abil on võimalik analüüsida regulaarselt MTA võtmeprotsesside optimaalsust, kulu- ja toimivuse efektiivsust ning kvaliteeti.

„Projekti tulemusena kehtestatakse objektiivsed kriteeriumid MTA protsesside analüüsimiseks," selgitab projekti juhtiv MTA arendusosakonna peaspetsialist Rudolf Osman. Väljatöötatud mudeli põhjal reguleeritakse MTA arenduskorda ning luuakse raamistik edasisteks parendustegevusteks. „Parenduste elluviimisel kasvab MTA teenuste ja kontrollitegevuste kvaliteet ning kulutõhusus," lisab Osman.

Projekti meeskonda kuuluvad MTA erinevate valdkondade spetsialistid ning AS PricewaterhouseCoopers Advisors konsultandid. Projekti kogueelarve on 45 246 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse abil Euroopa Sotsiaalfondist (85%) ja riigieelarvest (15%). Euroopa Sotsiaalfond on üks Euroopa Liidu tõukefondidest, mis on loodud eesmärgiga vähendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel ning soodustada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31244&tpl=1026