Maksu- ja Tolliamet rakendas uued tolli infosüsteemid töösse

Maksu- ja Tolliamet rakendas uued tolli infosüsteemid töösse

Rubriik: MTA

Käesoleva aasta 1. juulil rakendus Euroopa Liidus (EL) julgeoleku ja turvalisuse kontrolli põhimõte üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes, mis tõi kõikidele liidu riikidele kaasa vajaduse rakendada töösse uued tolli infosüsteemid. Maksu- ja Tolliamet (MTA) suutis need ühena kuuest EL-i riigist edukalt käivitada.

Esimest korda rakendati EL-i riikides korraga nelja uut tolli infosüsteemi. Õigeaegselt suutis süsteemid tööle rakendada 27-st liikmesriigist kuus – Eesti, Hispaania, Läti, Portugal, Slovakkia ja Tšehhi. Riikidele, kel infosüsteemid töös, toob info mitteliikumine teiste liikmesriikidega tööd juurde. Esimestel päevadel tekkisid ka Eestil tõrked süsteemide rakendamisel. Vigade parandamisega tegeleti operatiivselt ja tänaseks on vead, mis olid seotud rahvusvaheliste sõnumite liikumisega liikmesriikide vahel, parandatud. Maksuhaldur tänab kliente mõistva suhtumise eest.Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ütles, et niivõrd keeruka ülesandega tähtaegne toimetulemine näitab projektis osalenud MTA ja partnerite IT spetsialistide kõrget taset. “Tegemist oli väga mahuka arendusega ning paratamatult olime sunnitud selle võrra vähem tegelema muude Maksu – ja Tolliameti vastutusvaldkonnas olevate arendustegevustega,” lisas Aav.1. juulil 2009 jõustusid Euroopa Liidus täismahus julgeoleku meetmed ning julgeoleku muudatuse rakendussätted, kus on toodud julgeoleku ja turvalisuse kontrolli läbiviimise põhimõtted üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes. Sellega seoses rakendusid rahvusvahelised tollisüsteemid ICS (impordi kontrollisüsteem), ECS (ekspordi kontrollisüsteem), NCTS faas 4 (transiidi andmevahetuse süsteem), EORI – ettevõtjate registreerimiseks ja identifitseerimiseks tollitoimingute teostamisel ühtne Euroopa Liidu andmebaas ning uuendati infosüsteemi Complex.Loe MTA pressiteadet.