Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Maksu- ja Tolliamet kontrollis autoturgudel kauplejaid

Maksu- ja Tolliamet kontrollis autoturgudel kauplejaid

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti ametnikud viisid 29. mail Kadaka autoturul Tallinnas ja Raadi autoturul Tartus läbi vaatlused. Vaatluste eesmärk oli tuvastada tulu varjamise ja tulumaksu vältimise eesmärgil müüdavaid sõidukeid ning teavitada sõiduki omanikke müügist saadava kasu deklareerimise kohustusest.

Tulumaksuga maksustatakse kasu isiklikus tarbimises mitteoleva sõiduki müügist. Kasu müügist on vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Juhul kui autode müük on isikule iseseisvaks majandus- või kutsetegevuseks ning müügi eesmärgiks on tulu saamine, maksustatakse saadud kasu ettevõtlustuluna. Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata sõiduki müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama maksuhalduri piirkondlikule struktuuriüksusele tuludeklaratsiooni hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates maksustamisperioodile järgneva aasta 15. veebruarist.MTA kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe sõnul fikseeriti vaatluste käigus 53 müügis olevat sõidukit, mis olid toimetatud Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, kuid ei olnud registreeritud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses (ARK). “Seega ei ole sõiduki omanikud kasutanud sõidukeid isiklikuks tarbimiseks ja tegemist on kasu eesmärgil müüdavate sõidukitega. Maksu-ja Tolliamet võtab ühendust sõidukite omanikega ja kontrollib müügist saadava tulu deklareerimist,” selgitas Veermäe.Maksuhalduri andmetel on esinenud juhtumeid, kus isikud püüavad varjata sõiduki müügist saadavat tulu. Ühe levinuma pettusskeemi kohaselt ostavad isikud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest sõidukeid ja toimetavad need Eestisse edasimüügi eesmärgil. Sõidukid registreeritakse autoregistrikeskuses alles ostja poolt pärast Eestis toimunud edasimüüki.Sõidukite registreerimisel varjatakse andmeid sõiduki tegeliku eelmise omaniku kohta ja ARK-le esitatud dokumentidest nähtub, et sõiduk on ostja enda poolt soetatud otse Saksamaalt vm. EL liikmesriigist.Maksuhaldur juhib inimeste tähelepanu sellele, et nõustudes taolise skeemiga aitate kaasa maksupettuse läbiviimisele. Lisaks kaasnevad riskid, et soetatud sõiduk võib olla varastatud või tehniliste riketega ning hilisemate pretensioonide esitamine müüjale osutub üldjuhul võimatuks.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/maksu-ja-tolliamet-kontrollis-autoturgudel-kauplejaid&tpl=1026