Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu välismaalt saadud tulu deklareerimisele

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu välismaalt saadud tulu deklareerimisele

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et tuludeklaratsiooni täites tuleb igal juhul deklareerida ka välismaalt saadud tulud, isegi kui neilt Eestis tulumaksu tasuma ei pea. Välisriikide maksuhalduritelt saadud andmete põhjal võtab MTA lähiajal kontakti 521 isikuga, kes said 2008. aastal tulu välismaalt, kuid ei ole seda Eestis deklareerinud. Amet jätkab välistulude deklareerimise kontrolli, vastavalt sellele, kuidas laekuvad andmed teiste riikide maksuhalduritelt.

Eesti elanikud (residendid) peavad tuludeklaratsioonis näitama ka välisriigis saadud tulu, näiteks palga-, rendi- või üüritulu, litsentsitasu ja tulu vara võõrandamisest. Välismaal teenitud tulu tuleb märkida deklaratsiooni tabelis 8.1. Välisriigis juba tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu tasumisel arvesse osas, mille tasumine oli kohustuslik. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksust, tuleb juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on siin arvutatust väiksem. Välisriigis tasutud tulumaksu saab arvesse võtta vaid tasumist tõendava dokumendi alusel. Kui isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul ja tema tulu oli välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null krooni) ning selline maksustamine on dokumentaalselt tõestatud, ei maksustata välisriigi tulu Eestis tulumaksuga. Saadud tulu deklareeritakse informatiivsena tabelis 8.8. Maksuvaba on siiski vaid töötamise eest saadud tulu, mitte kõik tululiigid. Eestis tulumaksuga maksustatavast tulust on õigus maha arvata välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed, mille tasumine oli kohustuslik tulenevalt välisriigi õigusaktist või välislepingust. Maksu või makset võib tulust maha arvata, kui selle tasumise eesmärk oli pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse tagamine. Tulust ei arvata maha maksu ega makset, mis on tasutud Eestis tulumaksuga mittemaksustatava tulu arvel. Eelmise aasta tuludeklaratsioone on paberkandjal võimalik juba esitada, elektrooniline deklareerimine algab 15. veebruaril.Tulude deklareerimist puudutavat teavet ja abi saab tööpäevadel kl 08.30–16.30 telefonilt 880 0811 või e-kirja teel aadressilt fyysisik@emta.ee. Lisainfot saab ka Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt www.emta.ee ning teeninduskohtadest.