Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksu- ja Tolliamet alustab füüsiliste isikute 2010. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrolli

Maksu- ja Tolliamet alustab füüsiliste isikute 2010. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrolli

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet võtab lähiajal ühendust nende 9680 maksumaksjaga, kes kas ei ole veel oma 2010. a tuludeklaratsiooni esitanud või on oma tuludeklaratsioonis jätnud mingid tulud deklareerimata. Võrreldes eelmise, 2009.aastaga on isikute hulk kasvanud 2800 võrra. Nendest 9680-st ei ole 5698 oma tuludeklaratsiooni veel üldse esitanud, kuigi Maksu- ja Tolliameti hinnangul on neil see kohustus ja võib tekkida ka kohustus tasuda täiendavat tulumaksu. Näiteks on inimene saanud maksuvaba tulu kahest kohast korraga ja tema aastane maksuvaba tulu ületas 2010. aastal kokku kas 27 000 krooni (1728 eurot) või pensionäri puhul 63 000 krooni (4032 eurot). Või on inimene müünud väärtpabereid, müünud kasvava metsa raieõigust või metsa, saanud elatist, saanud tulusid välismaalt vms.Ülejäänud 3982 inimest on küll oma tuludeklaratsiooni esitanud, kuid andmete analüüsimisel selgus, et kahjuks pole kõiki tulusid deklareeritud. Välja on jäänud välistulud, metsamaterjali müük, saadud elatis, kinnisvara müük vm.

“Järelkontroll ei tähenda seda, et alati määratakse ainult juurde täiendavat tulumaksu, vaid et hoopis Maksu- ja Tolliametil tuleb tulumaksu tagastada. Nimelt on maksumaksjal lisaks kohustusele deklareerida kõik oma tulud ka õigus kasutada maksusoodustust nt eluasemelaenu intressidelt, koolituskuludelt, annetustelt jne. Lõplik juurdemaksmisele/tagastamisele kuuluv summa saadakse tulude-kulude kogumis,” ütles Maksu- ja Tolliameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. ” Ootamatult palju on seekord jäetud deklareerimata välismaal saadud tulusid. Kui eelmisel aastal oli kontrollide alguses välistulusid mitte deklareerinuid 1700 isikut, siis tänavu on neid juba 4200,” lisas Udde.Nii näiteks tagastati eelmisel, 2009. aastal tuludeklaratsioonide järelkontrolli tulemusena 131-le inimesele 400 000 krooni ( 26 450 eurot) tulumaksu, 3141 inimest pidid aga juurde maksma üle 21 miljoni krooni (1,4 miljonit eurot) tulumaksu.Nendest isikutest, kes esitasid oma 2010. aasta tuludeklaratsiooni õigeaegselt, jäeti esmase kontrolli tulemusel 3392 isikule tagastamata üle poole miljoni euro tulumaksu.2010. a eest esitati Maksu- ja Tolliametile üle 540 000 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulus tagastamisele 98 miljonit eurot tulumaksu, juurde määrati üle 19 miljoni euro.Lisainfot saab Maksu- ja Tolliameti füüsiliste isikute maksustamise infotelefonil 8800811.