Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Majandustegevuse register uueneb

Majandustegevuse register uueneb

Rubriik: Muud

Alates 4. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR).

1. juulist algab andmete ülekandmine uuendatud MTRi ning kuni 3. juulini on võimalik otsida andmeid ainult kehtivate registreeringute ja tegevuslubade kohta. Alates 4. juulist töötab register taas täisfunktsionaalsusega. Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele. MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1. juulist 2014. Seadus avaldatakse Riigi Teatajas 29. juunil ja 1. juulist kehtima hakkava täistekstiga saab praegu tutvuda Riigikogu kodulehel.Loe MKM kodulehelt ülevaadet muudatustest: https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb