Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maanteeamet viivitas põhjendamatult liiklusregistri toimingutega

Maanteeamet viivitas põhjendamatult liiklusregistri toimingutega

Rubriik: Muud

Riigikohtu halduskolleegium selgitas, et riigiasutused ei tohi oma otsuste ja toimingutega viivitada pelgalt seepärast, et teine haldusorgan seda taotleb.

Halduskolleegium lahendas sõiduki müüja ja riigi vahelist vaidlust seoses omanikuvahetuse kannete tegemisega. Maksu- ja Tolliamet (MTA) on senises praktikas vahetanud Maanteeametiga infot eesmärgiga vältida käibemaksupettusi sõidukite võõrandamisel. Halduskohtusse pöördus äriühing, kelle puhul ametite koostöö tõi kaasa registreerimismenetluse pikenemise. Ringkonnakohus tunnistas õigusvastaseks Maanteeameti viivituse ning MTA teabepäringu. Kolleegium rahuldas MTA kassatsioonkaebuse märkides, et haldusorganid võivad vahetada omavahel infot maksude kogumise eesmärgil. Samas nõustus kolleegium ringkonnakohtuga Maanteeameti viivituse küsimuses. Asutuste vaheline infovahetus ei tohi viia taotluste läbivaatamise meelevaldse venimiseni. Selles asjas viivitas Maanteeamet registritoimingutega üksnes MTA taotluste tõttu. Seadus aga ei andnud Maanteeametile õigust oodata sõiduki ümberregistreerimisega selleks, et aidata kaasa MTA ülesannete täitmisele. Ammugi ei tohi asutuste koostöö õigusriigis viia isikute varjatud survestamiseni, et käibemaksukohustus täidetaks enne ettenähtud aega. Riigikohus ei nõustunud Maanteeameti seisukohaga, et seadus ei kohusta teda taotlusi lahendama kiiremini kui 30 päeva jooksul. Haldusmenetlus tuleb läbi viia mõistliku aja jooksul, arvestades muuhulgas asja keerukust ja vajalike toimingute hulka. Sõiduki registriandmete muutmise menetlus on tavapäraselt võimalik läbi viia kiiremini kui 30 päeva. OTSUS 3-3-1-69-15 Riigikohtu Pressiteade: http://www.nc.ee/?id=1600