Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maamaksu tähtaeg läheneb

Maamaksu tähtaeg läheneb

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et kolmapäeval, 31. märtsil on maamaksu tasumise tähtaeg. Selleks, et maksukohustus ei ununeks, saadab amet täna välja lähenevast maamaksu tähtajast teavitava e-kirja.

Maksuhaldur on väljastanud üle 418 000 maamaksuteate, mille alusel kuulub tasumisele ligi 760 miljonit krooni. Meeldetuletus saadetakse neile maksumaksjatele, kel tänaseks maamaks veel tasutud pole. Kui aastane maamaksu summa ületab 1000 krooni, jagatakse maksu tasumine kaheks, teise osa tasumise tähtaeg on 1. oktoobril. See tähendab, et üle 1000-kroonise maksusumma puhul peab maksumaksja 31. märtsiks tasuma vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni, ning ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 50 krooni. Maksu- ja Tolliamet teavitas maksumaksjaid 15. veebruariks 2010. aastal tasumisele kuuluvast maamaksu summast. Juhul, kui teadet pole mingil põhjusel kätte saadud, on see leitav e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”. Samuti saab teate välja printida maksuhalduri teenindusbüroos. Maksuhaldur palub tähele panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab maksumaksja, kes ei ole 2010. aasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, teavitama sellest 30 päeva jooksul ehk märtsi lõpuks ameti piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi ka kontaktandmete täpsustamiseks on läbi e-maksuameti/e-tolli. Tasutud maamaks kantakse täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele. Põhjalikumat informatsiooni oma maksukohustuste kohta saab e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”. Küsimuste korral palume pöörduda MTA piirkondlikesse teeninduskohtadesse või helistada ameti infotelefonil 8800 816.