Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Loterii- ja hasartmängukorraldajate ning kütusekäitlejate majandustegevuse registrisse kandmise kord muutub

Loterii- ja hasartmängukorraldajate ning kütusekäitlejate majandustegevuse registrisse kandmise kord muutub

Rubriik: MTA

Seoses 1. juulist rakenduva majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega muutub kaubandusliku loterii korraldajate, hasartmängukorraldajate ning kütusekäitlejate majandustegevuse registrisse kandmise kord.

Muudatuse kohaselt saab esitada majandustegevusteate kaubandusliku loterii korraldamiseks ning tegevus- või korraldusloa taotluse hasartmängude korraldamiseks täiendavalt ka läbi eesti.ee teabevärava, majandustegevuse registri e-keskkonna või notari kaudu. Seni sai taotlusi esitada e-postiga või paberkandjal. Täiendav info – http://www.emta.ee/index.php?id=26803. Kütust käidelda (st müüa, importida, eksportida või hoiuteenust osutada) soovivad ettevõtjad peavad alates 1. juulist kehtiva korra järgi omama tegevusluba. Kõik enne juulit kehtivad kütuse käitlemise majandustegevuse registreeringud nimetatakse ümber tegevuslubadeks ning vastavad andmed kantakse üle majandustegevuse registrisse (MTR) aadressil mtr.mkm.ee. Täiendav info – http://www.emta.ee/index.php?id=29769. Seoses MTRi uuenemisega alates 1. juulist on kuni 4. juulini tagatud registriandmete kättesaadavus vaid piiratult. See tähendab, et tegevuslubade taotlusi või majandustegevusteateid saab viidatud ajavahemikus esitada ainult paberkandjal digiallkirjastatuna meiliaadressidele mtr at emta dot ee (kütus); pohja at emta dot ee või hasart at emta dot ee (kaubanduslik loterii ja hasartmäng). Täiendav info – https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35597&tpl=1026