Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Liikluskindlustuslepinguta sõidukite omanikud saavad meeldetuletused

Liikluskindlustuslepinguta sõidukite omanikud saavad meeldetuletused

Rubriik: Muud

Eesti Liikluskindlustuse Fond saadab detsembris ja jaanuaris rohkem kui 20 000 sõidukiomanikule meeldetuletused liikluskindlustuslepingu sõlmimiseks või oma andmete korrastamiseks autoregistrikeskuses.

Kindlustuslepinguta sõidukite omanikele saadetud meeldetuletuses juhib Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) tähelepanu sellele, et liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kõigi Eestis registreeritud sõidukite suhtes olema kehtiv liikluskindlustuse leping sõltumata sellest, kas sõidukit teeliikluses parasjagu kasutatakse või mitte. Kui kindlustusleping on liiklusregistris oleva sõiduki suhtes kohustuslik, siis lepingu alusel väljastatavat tasulist kindlustuspoliisi on vaja üksnes liiklemiseks. Ajal, mil sõidukit liikluses ei kasutata, tuleb see vastavalt seadusele ajutiselt liiklusregistrist kustutada või muuta liikluskindlustusleping maksevabaks. Need mõlemad toimingud on sõidukiomanikule tasuta. Kui sõiduk on hävinud, saab selle liiklusregistrist püsivalt kustutada. Kui sõiduk on müüdud ning uus omanik pole muutusest Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (ARK) teatanud, on eelmisel omanikul võimalik ise andmed korrastada. LKFi teenindusjuhi Lauri Potsepa sõnul unustavad mõned sõidukiomanikud vahel liikluskindlustuse mõtte, milleks on lisaks liikluskahju hüvitamisele kannatanule ka õnnetuse süüdlase kaitsmine ootamatu rahalise nõude eest. „Eesti teedel võib liigelda kuni 30 000 liikluskindlustuse lepinguta sõidukit, mille omanikud riskivad miljonitesse kroonidesse ulatuda võiva kahjunõudega,“ ütles Potsepp. „Ehkki kindlustuseta sõiduki põhjustatud liikluskahju hüvitab kannatanule LKF, nõutakse sõiduki kindlustamata jätnud süüdlaselt hiljem kahju kasvõi kohtu kaudu sisse. Liikluskindlustuse lepinguta sõidukite arvu kahanemine vähendab ka seaduskuulekate sõidukiomanike kulusid, sest kindlustuseta sõidukite põhjustatud kahju hüvitamiseks loodud garantiifond moodustub korralike sõiduomanike kindlustusmaksetest.“ Ühtekokku on hetkel liikluskindlustuse lepinguta sõidukeid ligi 9% sõidukiomanikest. Nende hulgas on näiteks suurt masinaparki omavaid põllumehi, oma sõidukeid teeliikluses harva kasutavaid autode kollektsionääre ning hävinud sõidukite omanikke, kelle masin on endiselt liiklusregistris arvel. Suurt hulka põllumajandussõidukeid ja vanu masinaid omava Raivo Villersi hinnangul oli liikluskindlustuslepingute sõlmimise protsess mugav. „Minu rahakoti sisu see ei puutunud,“ rääkis Villers. „Osad sõidukid sai registrist kustutatud, osadele sõlmitud kindlustusleping. Selline süsteemi korrastamine on tervitatav, sest nii väheneb rahaline koormus ka korralikele sõidukiomanikele, kes kindlustamata sõidukite tehtud kahju ühiselt omast taskust kinni peavad maksma.“ Ainar Ruugla ASist Prelvex, millel masinapargis üle 100 sõiduki, kinnitas, et sai paberid mitmekümnel veel kindlustamata sõidukil lihtsal ja kuluvabal moel korda. “Tähtajatu maksekohustuseta leping oli meie jaoks sobivaim,“ lausus Ruugla. „Liikluskindlustuspoliisid ostame vastavalt vajadusele jooksvalt juurde, mahakandmisele kuuluvad sõidukid sai aga tasuta registrist maha võetud.“ Kui sõidukiomanik sõlmib kindlustuslepingu või korrastab oma andmed ARKis kuu aja jooksul, siis kõrgendatud kindlustusmakse nõuet ei esitata. Vastasel juhul on seadusest tulenevalt õigus kindlustamata sõiduki omanikult välja nõuda kõrgendatud kindlustusmakse perioodi eest, mil sõiduk oli kindlustamata. Nii võib näiteks suurema hulga kindlustamata sõidukite omanikule esitatav nõue ulatuda mitmesaja tuhande kroonini. LKFi veebilehel www.lkf.ee oleva teabekeskuse kaudu on sõidukiomanikul võimalik ise järgi uurida, kas talle kuulub kindlustuslepinguta sõidukeid. LKF on seaduse nõudel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamiseks ülesandeks on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ning hallata liikluskindlustuse registrit. Garantiifond hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukite poolt põhjustatud kahjud. Samuti kogutakse vahendeid olukordadeks, kui kindlustusandja ei ole võimeline kannatanute nõudeid rahuldama maksejõuetuse tõttu. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja kompensatsiooniorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF toetab kindlustuse vaidluskomisjoni tegevust ning arendab kahjuennetustegevust. Loe Eesti Liikluskindlustuse Fondi pressiteadet siit: http://www.lkf.ee/index.php?03526230132523673