Ligi sada ettevõtjat peavad oma pakendiaruandluse andmed üle kontrollima

Ligi sada ettevõtjat peavad oma pakendiaruandluse andmed üle kontrollima

Rubriik: MTA

Sel nädalal saatis Maksu- ja Tolliamet koostöös Keskkonnainspektsiooniga välja märgukirja 90 ettevõtjale, kelle suhtes on kahtlus, et nad ei ole pakendiseadusega ette nähtud kohustusi korrektselt täitnud. Ettevõtjad peavad riiklikule pakendiregistrile ning Maksu- ja Tolliametile esitatud andmed üle kontrollima ja vajadusel parandused tegema.

Tegemist on erinevate valdkondade ettevõtjatega, kes ei ole pakendijäätmete taaskasutamise kohustust Keskkonnaministeeriumi akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ning pakendiregistris puuduvad andmed, et ettevõte tegeleks iseseisvalt pakendijäätmete taaskasutamisega. Kirja saajate hulgas on ka ettevõtted, mis taaskasutamisega tegelevad, kuid nende poolt deklareeritud andmed ei ole järelevalveasutuste arvates usaldusväärsed. Käesoleva aasta algusest alustasid Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon tõhusat koostööd eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ja pakendiaktsiisi seaduse täitmine. Aprillis saadeti esimene ühine märgukiri 119 pakendiettevõtjale. Tagasiside tookordsele märgukirjale oli väga hea. 63 ettevõtte poolt järgnesid reaalsed sammud: firmad esitasid aruande ja deklaratsioone ning hakkasid taaskasutamisega tegelema kas iseseisvalt või siis taaskasutusorganisatsiooni abiga. „2011. aastal alustas Maksu- ja Tolliamet 20 pakendiaktsiisi valdkonna alast kontrolli, neist 12 on tänaseks juba lõpetatud. Kontrollide käigus on kokku määratud 82 000 eurot trahvi ning riigieelarvesse on pakendiaktsiisi laekunud 161 000 eurot, mis on 5 korda enam kui planeeriti. On hea meel tõdeda, et paljud märgukirja saanud ettevõtted on oma käitumist muutnud ning aru saanud pakendijäätmete kogumise vajadusest,” kommenteeris Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik. „Keskkonnakaitse seisukohalt on oluline, et tootjad vastutaksid ühtmoodi pakendiseaduse täitmise eest ning pakendijäätmeid tekiks võimalikult vähe,” lisas Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu. Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon võtavad samm-sammult kontrolli alla isikud, kes märgukirjadele ei reageeri või kelle osas on kahtlus, et esitatud andmed ei vasta tõele. Seaduse järgi peavad ettevõtjad, kes lasevad Eestis turule pakendatud kaupa, pakendijäätmete üle arvestust pidama, andmed riiklikule pakendiregistrile esitama ja pakendiaktsiisi maksma. Pakendiaktsiisist on vabastatud pakendiettevõtjad, kes ise või taaskasutusorganisatsioonide abil täidavad pakendijäätmete taaskasutamise määrad. Rohkem informatsiooni on aadressil http://www.taaratark.ee/?structure=004. MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31440&tpl=1026