Laid: 70 % majutuse ja toitlustuse deklareeritud maksudest on laekumata