Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Kütusemüüjad tasusid 3 kuuga käibemaksu üle 25 miljoni euro rohkem

Kütusemüüjad tasusid 3 kuuga käibemaksu üle 25 miljoni euro rohkem

Rubriik: MTA

1. aprillist jõustus Eestis vedelkütuse seaduse muudatus, mille järgi Maksu- ja Tolliamet registreerib kütusekäitlejad majandustegevuse registris.

Register hõlmab endas kütuse käitlejate (import, eksport, hoiuteenuse osutamine ja müük) registrisse kandmist, kustutamist ja peatamist. 1. aprillist alates peab isik, kes soovib tegutseda kütuse müüjana, esmalt esitama maksuhalduri poolt aktsepteeritud tagatise ja seejärel väljastatakse talle kütuse müügi registreering.

Tagatise esitamise alused ja suuruse esitab maksuhaldur oma otsuses. Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik: „Seaduse muudatusega on kütuseturul tegelevate isikute arv märgatavalt kahanenud. Kui märtsi lõpus oli kütuse müügi registreering ca 370 isikul, siis septembri lõpus on kütuse müügi registreering vaid 175 isikul. Sealjuures uusi, varasemat registreeringut mitteomavaid isikuid on registrisse kantud ainult 3 (võrdluseks enne 1.

aprilli registreeriti iga kuu ca 20 uut kütusemüüjat). Seaduse muudatuse ja selle rakendamise positiivset mõju ilmestab kõige paremini asjaolu, et juunist augustini on kütusemüüjad käibemaksu tasunud 2010. a sama perioodiga võrreldes üle 25 miljoni euro rohkem.” Taustaks: Tagatise otsuste väljastamisega alustas maksuhaldur aprilli lõpus. Sellest ajast kuni septembri lõpuni on otsuseid välja antud kokku 215 isikule.

Tagatise summa ulatub 0 eurost kuni 1 miljoni euroni järgnevalt: KM tagatise summad (vahemik; eurodes) Otsuste arv 0 46 2000–9000 42 10 000–70 000 36 100 000 76 300 000 1 1 000 000 14 Kokku väljastatud otsuseid 215 Vedelkütuse seadus sätestab tagatissumma vähendamiseks alla seaduses kehtestatud piirmäärade (100 000 eurot ja 1 miljon eurot) kindlad reeglid (vt lisaks http://www.emta.ee/index.php?id=29769), mille järgi isiku riske hinnatakse. Seega antud piirmääradest madalama tagatissumma määramine sõltub just konkreetse isikuga seotud riskidest. Saamaks kinnitust, et isikutele määratud vedelkütuse seaduses sätestatud piirmääradest madalam tagatis on õigustatud ja kütuseturul tegutsevad vaid ausad ettevõtjad, kontakteerub maksuhaldur enamuse majandustegevuse registris kütuse müügi registreeringu saanud isikutega täiendava info saamiseks. Kuna tegemist ei ole kontrollimenetlusega, vaid turul tegutsevate ettevõtjatega üheskoos võimalike ebaausate konkurentide välja selgitamisega, siis on maksuhaldur püüdnud leida ettevõtjate jaoks parimat lahendust andmete edastamise viisides vähendamaks maksumaksja koormust.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31184&tpl=1026