Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Kütusemahutid tuleb alates augustist registreerida

Kütusemahutid tuleb alates augustist registreerida

Rubriik: MTA

Alates 1. augustist tuleb vedelkütuse seaduse muudatuse tõttu registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust. Lisaks tekib kütuse käitlejatele kohustus esitada maksu- ja tolliametile andmed kütuse nõuetele vastavuse kohta.

Mahutite registreerimise muudatus puudutab 10 m3 mahuga või suuremaid statsionaarseid mahuteid, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud kütust. Mahuti omanik peab mahutiga seotud andmed hoidma ajakohased.Mahuti omanikud peavad esitama tehnilise järelevalve infosüsteemi järgmised andmed: 1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb; 2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg; 3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral; 4) mahuti maht; 5) märge, kas mahuti asub maa all; 6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma; 7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses; 8) mahuti kasutusotstarve; 9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.Mahuteid, mis on tehnilise järelevalve infosüsteemis varem registreeritud, uuesti registreerima ei pea, kuid soovitame mahutite omanikel (nt laopidajad, tanklapidajad) oma andmed siiski üle kontrollida ning vajadusel lisada puuduolevad andmed. Kütusemahutite registreerimise kohustus on üks osa vedelkütuse seaduse muudatustest, mis aitavad tagada kütusesektoris võrdsemad konkurentsitingimused ning aitavad aegsasti tõkestada kütuse käitlemisega seotud pettuseid. Alates 1. augustist peavad kütuse sertifitseerijad ning laopidajad sisestama ka kütuse käitlemise andmekogusse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid autobensiini, diislikütuse (sh erimärgistatud diislikütuse), kerge kütteõli ja raske kütteõli kohta. Andmed tuleb esitada e-maksuameti/e-tolli kaudu.Alates 2019. aasta 1. veebruarist tuleb kütuse müügiga tegelevatel ettevõtetel hakata kütuse käitlemise andmekogusse kandma ka andmeid kütuse laoarvestuse ning müügitehingute kohta. Muudatused võimaldavad ametil tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda. Uudis maksuhalduri kodulehel: https://www.emta.ee/et/uudised/kutusemahutid-tuleb-alates-augustist-registreerida