Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Kütuse- ja alkoholiaktsiisi muudatused

Kütuse- ja alkoholiaktsiisi muudatused

Rubriik: MTA

Riigikogu võttis vastu alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, mis puudutavad muuhulgas ka vedelkütuseid käitlevaid ettevõtteid. Muudatused jõustuvad kahes järgus käesoleva aasta aprillis ja juulis.

1. aprillist muudetakse väljaspool Eestit liiklevate laevade kütuse aktsiisivabastust. Samuti tühistatakse 1. aprillist alates kodumajapidamistes kütteainena kasutatava põlevkivikütteõli aktsiisivabastus.1. aprillist/1. juulist muudetakse ja täpsustatakse kütusekäitlejate tegevust ja 1. juulist muudetakse ning täpsustatakse kütuselisandite aktsiisiga maksustamise korda. 1. aprillist kehtestatakse ATKEAS-is erisused väikese tootmismahuga alkoholi tootjale. Sellisel aktsiisilaopidajal ei pea mõõtmistulemuste jälgitavus olema tõendatud ja üldjuhul ei pea ta esitama tagatist.1. aprillist võimaldatakse aktsiisivabastuse kohaldamist ka teiste ettevõtjate poolt akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse analüüsimiseks esitatud alkoholile tingimusel, et analüüsimise eesmärk on alkoholi kandmine riiklikku alkoholiregistrisse. Lähemalt muudatuste kohta saab lugeda elektroonilisest Riigi Teatajast.Uudis MTA kodulehel.