Kredexi erakorralisel laenul on rängad tingimused ja ulatuslikud piirangud