Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Kolmapäeval on maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg

Kolmapäeval on maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et kolmapäeval, 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg ning tulu- ja sotsiaalmaksu juurdemaksmise tähtaeg neil maksumaksjatel, kes olid 2013. aastal registreeritud FIEna või said kasu vara võõrandmisest.

Kui isiku maamaksu summa on suurem, kui 64 eurot, siis saab maksu tasuda kahes osas – esimese osa tasumise tähtaeg oli 31. märtsil, mil pidi tasuma vähemalt pool summast, ülejäänud osa maamaksust on vaja ära maksta hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja tolliamet saatis meeldetuletusega e-kirjad nendele isikutele, kellel puudus ettemaksukontol maamaksu teiseks osamakseks piisavalt raha.1. oktoobril tuleb maamaksu teine osamakse tasuda kokku 74 290 isikul, kogusummas 25,8 miljonit eurot.Lisaks on 2013. aasta tuludeklaratsioonide põhjal enam kui 9500 inimesel kohustus tasuda 1. oktoobriks täiendavat tulumaksu summas 17 miljonit eurot. Sotsiaalmaksu tuleb juurde tasuda üle 10 000 isikul, summas ligi 8,6 miljonit eurot.Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul näitab tänavune tulumaksu juurdemaksmisele kuuluva summa kasv Eesti maksumaksjate üha suuremat maksukuulekust. „Tänavu pööras maksu- ja tolliamet suuremat tähelepanu just välistulude deklareerimisele. Tegime kevadel kampaania, mille eesmärgiks oli suurendada inimeste teadlikkust enda välistulude deklareerimisega seonduvast. Selle tulemusel kasvas välistulude deklareerijate arv sel aastal 37 protsenti ning Eestis maksustamisele kuuluv tulu kasvas 24 protsendi võrra, eelmise aasta 69,5 miljonilt eurolt 86,3 miljonile eurole tänavu,” lisas Udde.Maksu- ja tolliamet saatis välja maksuteated kõigile, kes peavad 1. oktoobriks tulu- või sotsiaalmaksu juurde tasuma. Inimesed, kes ei ole maksuteadet mingil põhjusel kätte saanud või on selle ära kaotanud, saavad sellega tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma 2013. aasta tuludeklaratsiooni infoleheküljel või pöördudes maksu- ja tolliameti klienditeenindusse. Maksuhaldur saadab e-posti teel välja ka teavituskirjad neile, kellel ei ole ettemaksu kontol juurdemakseks piisavalt raha.2013. aasta kohta esitati üle 556 800 tuludeklaratsiooni, neist rohkem kui 425 300 deklaratsiooni alusel tagastati kokku üle 92,5 miljoni euro tulumaksu. Juurdemaksmisele kuulus enam kui 22 800 tuludeklaratsiooni alusel üle 23,5 miljoni euro tulumaksu, mis on 2,5 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi. Käesoleva aasta 1. juuliks tuli sellest tasuda 6,5 miljonit eurot.Infot füüsiliste isikute maksustamise kohta saab maksu- ja tolliameti infotelefonilt 880 0811MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35870&tpl=1026