Kõik omavalitsused võitsid

Kõik omavalitsused võitsid

Rubriik: Äripäev

Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadid Aivar Pilv ja Merti Helm kirjutavad Äripäeva arvamusrubriigis sellest, et Riigikohus tunnistas 15. detsembri otsusega Tallinna volikogu taotluse alusel põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks rahandusministri määrusega kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirja paragrahv 11 lg 5, mis kohustab omavalitsusi lähtuma majandusaasta aruande koostamisel raamatupidamise toimkonna juhendeist. Riigikohus kõrvaldas põhiseadusevastase olukorra, juhendid pole õigusaktid.

Raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ) on raamatupidamise seaduse kohaselt mõeldud seaduse selgitamiseks-täpsustamiseks ja on soovitusliku iseloomuga. Riigi raamatupidamise üldeeskiri muutis põhjendamatult ja ebaseaduslikult RTJde rakendamise omavalitsustele ja mitmele teisele avaliku sektori juriidilistele isikule kohustuslikuks. Seega puudutas vaidlus otseselt nimetatud isikute õigusi ja võimalusi kohustuste võtmisel ning kajastamisel nende bilansis, piirates teatud projektide realiseerimise võimalusi.Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4169/arv_kolumn_416901.htmlVt ka EML varasemat teadet: Tallinn sai Riigikohtus võidu rahandusministri üle.