Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Kohustusliku kogumispensioni makse

Kohustusliku kogumispensioni makse

Rubriik: MTA

Kohustusliku kogumispensioni makse on II samba pensioni sihtotstarbeliseks rahastamiseks kogumispensionide seadusega kehtestatud sotsiaalkindlustusmakse.

Makse kohta rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut.

Maksu- ja Tolliamet kontrollib makse tasumise õigsust, määrab vajadusel tasumisele kuuluva maksesumma, nõuab selle sisse maksukorralduse seaduses sätestatud korras ning rakendab kohustuste täitmisele sundimiseks seadusega lubatud sunnivahendeid.

Loe lähemalt:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kohustusliku-kogumispensioni-makse#makse