Kohus päästis Statoili Tallinna müügimaksust

Kohus päästis Statoili Tallinna müügimaksust

Rubriik: Äripäev

Äripäev Online kirjutab, et üle-eestilist kütuse jaemüügiketti pidav AS Eesti Statoil seljatas halduskohtus Tallinna Ettevõtlusameti, mis ei tahtnud aktsiisikaupadelt müügimaksu tagastada.

Eile vahetult enne tööpäeva lõppu Tallinna halduskohtu dokumendiregistrisse jõudnud lahendi resolutsioon kõlab nii: Tühistatada Tallinna Ettevõtlusameti 19.10.2010 otsus nr 15-1 p 9/37, 09.11.2010 otsus nr 15-1 p 9/48 ja 04.03.2011 otsus nr 15-1 p 9 kaebaja tagasinõude taotluse täitmise rahuldamiseks ja maksusumma määramiseks ning teha Tallinna Ettevõtlusametile ettekirjutus kaebaja tagasinõuete taotluste uueks läbivaatamiseks. Mõista Statoili kasuks välja kohtukulud summas 1917,34 eurot. Otsuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul.Äripäevale teadaolevalt on tegu esimese sarnase kohtulahendiga Eestis. Samas võib müügimaksu põrmustanud lahend jõustumisel kaasa tuua ulatuslikud tagajärjed, arvukalt kohtuvaidlusi ning vajaduse müügimaksu kogumise praktikat muuta.Statoili käive 2009. aastal oli 2,7 miljardit ja 2010. aastal 3,1 miljardit krooni. Ettevõte teenis vastavalt 51,5 miljonit ja 137,9 miljonit krooni kasumit.Statoil kurdab seejuures 2010. aasta majandusaruandes, et ettevalmistused eurole üleminekuks ja Tallinna müügimaks vähendasid nende tulusid. Firma ei täpsusta, milline osa nende aastasest müügikäibest tuli Tallinnast.Kohtuotsust kommenteerib Eesti Statoili õigusnõustaja Nele Laidvee. Tallinna Halduskohus tegi 19.10.2011 otsuse, millega rahuldas ASi Eesti Statoil kaebuse ning tühistas Tallinna Ettevõtlusameti otsused, mille alusel nõuti müügimaksu tasumist ka ASi Eesti Statoil müüdud aktsiisikaupadelt (vedelkütus, alkoholi- ja tubakatooted, v.a. sigaretid). Vaidlustatud summa avalikustamine ei ole ärisaladuse tõttu võimalik.ASi Eesti Statoil kaebuse üheks põhiargumendiks oli, et müügimaksu tasumise nõudmine aktsiisikaupade müügilt on vastuolus Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda (edaspidi Aktsiisidirektiiv) ning mille kohaselt aktsiisikaupa võib täiendavate maksudega maksustada üksnes erieesmärgi olemasolul. Erieesmärgina käsitatakse Euroopa Kohtu kohtupraktikas muud kui üksnes eelarve täitmise eesmärki.Kohus nõustus kaebaja väitega, et Tallinna linna müügimaksul puudub aktsiisidirektiivi mõistes erieesmärk, mistõttu müügimaksu nõudmine aktsiisikaupadelt on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevat Eesti õigust saab kohus jätta kohaldamata.Juhin tähelepanu, et Tallinna Halduskohtu 19.10.2011 otsuse edasikaebamise tähtaeg ei ole veel möödunud, seega ei ole otsus veel jõustunud ning seda ei saa käsitada lõpliku otsusena. Otsus omab pärast jõustumist mõju ASi Eesti Statoil õigussuhtele Tallinna linnaga, seda ei saa automaatselt laiendada teistele võimalikele maksukohustuslastele. Iga maksukohustuslane, kes ei ole temalt nõutava maksuga nõus, peab ise seaduses ettenähtud tähtaja jooksul maksu määramise vaidlustama.Loe siit (samas viited varasematele uudistele): http://www.ap3.ee/article/2011/10/20/kohus-paastis-statoili-tallinna-muugimaksustSamal teemal Õhtulehes: http://www.ohtuleht.ee/448589Samal teemal Postimehes: http://www.e24.ee/605688/muugimaks-voib-tallinnale-kalliks-maksma-minna/