Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Kohtutäiturid on arestinud 2,4 miljardi krooni ulatuses tulumaksu tagastusi

Kohtutäiturid on arestinud 2,4 miljardi krooni ulatuses tulumaksu tagastusi

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu sellele, et maksukorralduse seaduse kohaselt võib tagastusnõuet arestida. Kui kohtutäitur esitab arestimise akti, tasub maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel tagastamisele kuuluvast summast esmalt riiklikud nõuded (võlad) ning kohtutäituri poolt esitatud nõuded. (Tasumise järjekord on toodud MKS § 105 lg 6.)

Juhul kui isik on raha juba täiturile tasunud, peab ta olukorra selgitamiseks pöörduma kohtutäituri poole, Maksu- ja Tolliamet arestimise nõudeid eirata ega tühistada ei saa. Tänaseks on MTA arvestussüsteemi laetud täiturite nõudeid 65 000 isikule summas 2,4 miljardit krooni, täituritele ülekandmisele kuulub praeguse seisuga 30 miljonit krooni. Täiturite poolt esitatud nõudeid saab kontrollida e-maksuameti rubriigist “nõuded ja kohustused”. Loe MTA pressiteateid MTA kodulehelt: www.emta.ee