Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Keskmine väljamakse III kvartalis oli 10999 krooni kuus

Keskmine väljamakse III kvartalis oli 10999 krooni kuus

Rubriik: MTA

Maksuameti kodulehel on uudis sellest, et käesoleva aasta juuli, augusti ja septembri jooksul füüsilistele isikutele tehtud väljamaksete summa oli kokku ligi 20,45 miljardit krooni ja seda maksti 619 683 isikule. Keskmine brutoväljamakse saaja kohta oli III kvartalis 10999 krooni kuus. Aastaga on keskmise väljamakse suurus kasvanud ca 14,5%, kuna 2007. aasta III kvartali vastav näitaja oli 9609 krooni.

Võrreldes II kvartali andmetega tehti väljamakseid vähem ja ka keskmise väljamakse suurus oli väiksem. Käesoleva aasta teises kvartalis oli väljamaksete summa kokku ligi 22,82 miljardit krooni, väljamakseid tehti siis 614 626 isikule. Keskmine väljamakse töötaja kohta oli II kvartalis 12 374 krooni kuus ning I kvartalis 11117 krooni kuus.Maksu- ja Tolliamet (MTA) jätkab kvartaalsete brutoväljamaksete statistika avaldamist, et informeerida avalikkust tööandjate tehtud väljamaksete suurusest töötajatele. Uuendusena jätkab MTA ka edaspidi mediaanväljamaksete statistika avaldamist. Keskmises väljamakse numbris sisalduvad palk ja muud tulumaksuga maksustatavad tulud, mida tööandjad deklareerivad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodiga 01. Oluline on tähele panna, et Statistikaameti (SA) ja MTA andmed ei ole võrreldavad, kolm peamist erinevust metoodikate vahel on: 1. Tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega.Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=24810&tpl=1026