Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

KAUBANDUSKOJA ÕIGUSJUHT ⟩ Eesti huvide kaitse EL-i õigusloomes ei ole läbipaistev

KAUBANDUSKOJA ÕIGUSJUHT ⟩ Eesti huvide kaitse EL-i õigusloomes ei ole läbipaistev

Rubriik: Postimees

Õigusloomes on järjest suurem osakaal Euroopa Liidu õigusaktidel. See paneb ka Eesti riigile senisest suurema vastutuse seista ELi tasandil võimalikult hästi Eesti riigi huvide eest.

Kivi ministeeriumi kapsaaeda

Tänane olukord on selline, et huvigruppe kaasatakse üha rohkem Eesti seisukohtade kujundamisse, kuid pärast seisukohtade kinnitamist ei toimu enam suhtlust riigi ja huvigruppide vahel. Seetõttu puudub edasisest protsessist ülevaade. Keeruline on ka hinnata, kui edukalt kaitsevad meie ametnikud ja poliitikud Eesti huvisid Brüsselis.

Loe lähemalt:
https://arvamus.postimees.ee/7710028/kaubanduskoja-oigusjuht-eesti-huvide-kaitse-el-i-oigusloomes-ei-ole-labipaistev