Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Kaubanduskoda: müügimaks pärsib majandust ja piirab tööhõivet

Kaubanduskoda: müügimaks pärsib majandust ja piirab tööhõivet

Rubriik: Muud

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus täna Tallinna Linnavolikogu poole märkustega seoses kavandatava müügimaksu kehtestamisega Tallinnas, vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõule „Müügimaks Tallinnas“ (edaspidi Eelnõu). „Kaubanduskoda on seisukohal, et müügimaksu kehtestamine ei ole põhjendatud ning tooks nii linnale kui ka ettevõtjatele kaasa olulisi kulusid ning seega ei toeta me müügimaksu kehtestamist ,“ ütles Kaubanduskoja peadirektor Siim Raie.

Müügimaksu administreerimiseks on vahendid ette nähtud linnavalitsuse reservfondist kokku 5 miljonit krooni. Kaubanduskoja esialgsel hinnangul ei pruugi viidatud vahenditest aga piisata ning tegelikud administreerimiskulud võivad osutuda oluliselt suuremaks. „Lähtudes siinkohal Eelnõus väljendatud oodatava maksulaekumise prognoosidest ning võimalikest maksu administreerimise kuludest, peame äärmiselt vajalikuks, et Eelnõu koostajad selgitaksid põhjalikult, kuidas on leitud Eelnõus sisalduv administreerimiskulu suurus Tallinna linnale.

Adekvaatne ja läbipaistev analüüs administreerimiskulude suurusele on meie hinnangul iga maksu kehtestamise juures äärmiselt oluline, milleta ei ole võimalik maksu kehtestada,“ rõhutas Raie pöördumises. Kaubanduskoja hinnangul puudub eelnõu seletuskirjas analüüs ja hinnang võimalikele kuludele, mis kaasneksid müügimaksu kehtestamisega ettevõtjatele ning selleta ei ole võimalik tänapäevases õigusriigis ühtegi uut maksu kehtestada. Arvestada tuleb siinkohal sedagi, millist mõju avaldab uue maksu kehtestamine mitte ainult Tallinnas tegutsevatele ettevõtjatele vaid ettevõtlusele tervikuna, kuna suur hulk kauplejatest, teenindajatest ja toitlustajatest on seotud tegevuskoha (e-kaubanduses asukoha) järgi just Tallinnaga. „Majanduskasvu taastumise eelduseks on investeeringud töökohtade loomisse.

Olukorras, kus investeerida tuleb aga hoopis müügimaksu kohustuse täitmisse, töötab see maks majanduskasvu ja tööhõivet pidurdavalt. Olukorras, kus ainuüksi halduskoormuse ja maksu administreerimise ettevalmistamisega kaasnevad kulud ettevõtjatele võivad moodustada võrreldes kavandatavate maksutuludega eelarves olulise osa, ei ole võimalik uut maksu toetada. Igal juhul tuleb Eelnõu koostajatel analüüsida ka konkreetse maksukohustuse tingimustest lähtuvalt, milliseks kujuneksid kulud ettevõtjatele ning lisada põhjendustega kulude analüüs Eelnõule,“ on Siim Raie veendunud. Kaubanduskoja pöördumise terviktekstiga saab tutvuda siin.