Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Kasvas nii üüritulu saajate kui välismaal tulu teenijate arv

Kasvas nii üüritulu saajate kui välismaal tulu teenijate arv

Rubriik: MTA

Möödunud aasta tuludeklaratsioonidelt paistis taaskord silma üüritulu ja välistulu deklareerijate suurenemine. Mõlema tululiigi mitmekümne protsendine kasv peegeldab suurenenud soovi oma maksuasjad korras hoida.

Deklareeritud üüritulu summa kasvas varasemaga võrreldes 24,6 protsenti ja selle saamist märkis 10,1 protsenti rohkem inimesi. Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna peaspetsialisti Hannes Udde sõnul on üüritulu deklareerimine viimasel paaril aastal jõudsalt kasvama hakanud ja deklareerijate arv ning deklareeritud tulu on selle aja jooksul laias laastus suurenenud poole võrra. „Võrreldes 2013. aastaga on üüritulu deklareerijate arv kasvanud 42 protsenti ja saadud tulu 68,8 protsenti,“ selgitas Udde. „Kindlasti jätkame omalt poolt teavituse ja nõustamisega ka tulevikus, suur samm on maksuasjade korrastamise suunas inimestel endil juba astutud.“ Eestis maksutamisele kuuluva välistulu deklareerijate arv kasvas varasemaga võrreldes 32,6 protsenti, mis on Udde hinnangul nii inimeste teadlikkuse kasvu, kui ka riikidevahelise infovahetuse tulemus. „Ehkki info jagamine teiste riikidega on järjest parem, siis on välistulu üks nendest, mida inimene veel ise käsitsi täitma peab, kuna info ei jõua meieni tulude deklareerimise ajaks. Seetõttu on ainult positiivne, et üha rohkem deklareeritakse see ära õigel ajal,“ lisas Udde. 2015. aasta kohta esitati kokku 586 066 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis on 2014. aastaga võrreldes 0,4 protsenti vähem. Tulu deklareeriti 7,5 protsenti rohkem kui mullu ehk ligikaudu 7,2 miljardit eurot mis teeb ühe deklaratsiooni kohta keskmiselt ligi 12 660 eurot. Kontrolli tulemusena jäeti tagastamata tulumaksu 6842 deklaratsiooni alusel kokku 361 341 eurot. Üle vaadatakse peamiselt need deklaratsioonid, kus on kajastatud uus võetud eluasemelaen või maksumaksja poolt deklareeritud andmed ei ühti maksu- ja tolliametile teadaolevate andmetega. Samuti siis, kui on deklareeritud välismaa koolituskulu ja eelmiste aastate välistulu on jäetud märkimata. Tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. juuli. Füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest ning deklareerisid välismaalt saadud tulusid, on tähtajaks 3. oktoober. Mõned olulised numbrid: • Eletrooniliselt esitati 96% deklaratsioonidest, kõige aktiivsemad olid Rapla maakond 97,3% ja Vormi vald 99,2%-ga. • Tagastatud on tulumaksu tänaseks 374 745 deklaratsiooni alusel kogusummas 87 miljonit eurot ja kohtutäituritele on üle kantud 3,2 miljonit eurot. – 2015. aasta eest tuleb tasuda juurde 29 miljonit eurot, aasta tagasi oli see summa 25,1 miljonit eurot. • Eestis saadud palgatulu ja muid tasusid deklareeriti 6,8 miljardit eurot. – Keskmine palgatulu kuus oli 1014 eurot, aasta varem 943 eurot. • Mahaarvamisi esitati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvaba tulu pealt (51,8%), pensionidelt (24,7%) ja laste maksuvabalt tulult (6,8%). • Deklareeritud eluasemelaenude intressidelt saadi keskmiselt tagasi 109, koolituskuludelt 100 ja annetustelt 20 eurot enammakstud tulumaksu. • Vähemalt miljon eurot tulu deklareeriti seitsmes deklaratsioonis, mis on ühe võrra rohkem kui aasta tagasi. Tänase pressikonverentsi materjalidega saate tutvuda siin: http://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/uudised-pressiinfo/pressimaterjalid MTA pressiteade: http://www.emta.ee/et/uudised/kasvas-nii-uuritulu-saajate-kui-valismaal-tulu-teenijate-arv