Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Käivitus uus Euroopa tolli infoportaal

Käivitus uus Euroopa tolli infoportaal

Rubriik: MTA

Euroopa Komisjon käivitas aprilli alguses uue tolli infoportaali, et aidata ettevõtjatel kaupade Euroopa Liitu importimisel ja Euroopa Liidust eksportimisel rakendatavatest tolliprotseduuridest paremini aru saada ja neid järgida.

Portaali kaudu pääseb tolliklient ühest kohast ligi olulisele praktilisele informatsioonile. Euroopa tolli infoportaali (European Customs Information Portal´i – ECIP-i) esimeses etapis keskendutakse 1. juulil 2009. aastal jõustunud tolliseadustiku julgeoleku ja turvalisuse tagamisega seotud muudatuste rakendamisele. Valminud veebileht sisaldab animeeritud stsenaariume, milles selgitatakse impordi-, ekspordi- ja transiidiprotseduuride iga üksikut sammu. Ühtlasi antakse ka ülevaade nimetatud protseduuride õiguslikust raamistikust, nt tegevuspoliitika alasest teabest, andmebaasidest ja tugiteenustest.Tolliportaal arendati välja koostöös liikmesriikide ja äriringkondade kontaktgrupiga ning seda kavatsetakse tulevikus laiendada, katmaks ka muid tolli valdkondi ning pakkudes kõikehõlmavat teavet tolliprotseduuride kohta.Tolliportaali aadress: http://ec.europa.eu/ecipMTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=27591&tpl=1026