Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Käibemaksumäära muudatused seoses sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 muutmisega

Käibemaksumäära muudatused seoses sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 muutmisega

Rubriik: MTA

Juhime tähelepanu, et alates 1. aprillist 2010 muutub 9%-lise maksumäära rakendamise aluseks olev sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid”.

Määruse loetelust arvatakse välja tavalised hügieenisidemed, tampoonid ning imiku- ja lapsemähkmed, mille maksumääraks alates 1. aprillist on 20%. Erandina saab 9%-list maksumäära rakendada inkontinentsisidemetele ja -mähkmetele. Muudatused on kättesaadavad siit.Käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt maksustatakse 9%-lise käibemaksumääraga sotsiaalministri kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=27497&tpl=1026