Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Käibemaksugrupina registreerimise avalduse esitamisest

Käibemaksugrupina registreerimise avalduse esitamisest

Rubriik: MTA

Alates 2010. aasta 1. jaanuarist jõustuvad käibemaksuseaduse (KMS-i) § 26 muudatused, mille alusel võib maksuhaldur registreerida käibemaksukohustuslased ühise taotluse alusel käibemaksugrupina, kui nende poolt on täidetud KMS-i § 26 lõikes 1 sätestatud tingimused.

KMS-i § 26 muudatuste kohta loe lähemalt:

Seoses käibemaksugrupina registreerimise ja tegutsemise põhimõtete olulise muutmisega tunnistatakse ühe käibemaksukohustuslasena registreerimise otsused, mis on tehtud enne 31. detsembrit aastal 2009, alates 1.

jaanuarist 2010 kehtetuks. Kui ühe käibemaksukohustuslasena registreeritud isikud soovivad jätkata käibemaksugrupina ka peale 1. jaanuari 2010, tuleb neil käibemaksugrupina registreerimiseks esitada uus avaldus enne 1. jaanuari 2010.Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord kehtestatakse vastavalt KMS-i § 26 lõikele 14 rahandusministri määrusega, mis on kinnitamisel.

Selleks, et isikud saaksid alates 1. jaanuarist 2010 jätkata käibemaksugrupina, tuleb neil esitada käibemaksugrupina registreerimiseks avaldus (vorm KRÜ) ja avalduse lisa (vorm KRL) kuni 31. detsembrini 2009 kehtivatel vormidel.KMS-i § 26 lõige 4 näeb ette, et käibemaksugrupp registreeritakse taotluse esitanud isikute seast valitud esindusisiku nimele, kes hakkab esindama käibemaksugruppi ning kelle käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR number) saab käibemaksugrupile ühiseks KMKR numbriks.Tulenevalt eeltoodust palume märkida avaldusele vabas vormis esindusisikuks valitud isiku nimi ja registrikood.Registreerimise avalduse (vormi KRÜ) ja avalduse lisa (vormi KRL) palume esitada käibemaksugruppi kuuluvate isikute hulgast valitud esindusisiku poolt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (Endla 8, 15177 Tallinn, e-post: pohja@emta.ee).eval(decodeURIComponent('%76%61%72%20%65%3b%20%69%66%20%28%65%20%3d%20%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%67%65%74%45%6c%65%6d%65%6e%74%42%79%49%64%28%27%6f%62%66%75%73%63%61%74%65%64%5f%65%6d%61%69%6c%5f%30%32%27%29%29%20%65%2e%73%74%79%6c%65%2e%64%69%73%70%6c%61%79%20%3d%20%27%6e%6f%6e%65%27%3b%0a%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%70%6f%68%6a%61%20%61%74%20%65%6d%74%61%20%64%6f%74%20%65%65%22%20%69%64%3d%22%6f%62%66%75%73%63%61%74%65%64%5f%65%6d%61%69%6c%5f%30%31%22%3e%70%6f%68%6a%61%20%61%74%20%65%6d%74%61%20%64%6f%74%20%65%65%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))eval(decodeURIComponent('%76%61%72%20%65%3b%20%69%66%20%28%65%20%3d%20%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%67%65%74%45%6c%65%6d%65%6e%74%42%79%49%64%28%27%6f%62%66%75%73%63%61%74%65%64%5f%65%6d%61%69%6c%5f%30%31%27%29%29%20%65%2e%73%74%79%6c%65%2e%64%69%73%70%6c%61%79%20%3d%20%27%6e%6f%6e%65%27%3b%0a%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%70%6f%68%6a%61%40%65%6d%74%61%2e%65%65%22%20%3e%70%6f%68%6a%61%40%65%6d%74%61%2e%65%65%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))pohja@emta.eeAvadluse vormid on kättesaadavad siit: http://www.emta.ee/index.php?id=1311.Loe MTA uudist: http://www.emta.ee/index.php?id=26732&tpl=1026