Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt

Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt

Rubriik: MTA

18.11.2014 avaldati Riigi Teatajas 1.12.2014 kehtima hakkav käibemaksudeklaratsiooni uus vorm, mis esitatakse esmakordselt 2015. aasta 20. jaanuariks.

Seoses sellega koostas Maksu- ja Tolliamet tarkvara arendajatele KMD elektrooniliseks esitamiseks vajalikud tehnilised spetsifikatsioonid, mille leiab siit.Käibedeklaratsioonil on võrreldes praegusega tehtud järgmised muudatused:

  1. Lahtrid 1.1 ja 2.1, kus deklareeriti omatarbe maksustamist, kaovad ära ning edaspidi deklareeritakse omatarbe maksustamine ainult lahtrites 1 ja 2.
  2. Lisandub uus lahter 5.3, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul ettevõtluses (100%) kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja nende tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.
  3. Lisandub uus lahter 5.4, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja selliste sõiduautode tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

Juhime tähelepanu sellele, et KMD-le täiendavate väljade lisamiseks on vaja maksuhalduril oma süsteeme uuendada ning seetõttu on uuel vormil KMD võimalik esitada alates jaanuari keskpaigast (täpsema info kuupäeva osas saab jaanuaris e-maksuametist). Käibedeklaratsiooni vormi on küll läbi e-maksuameti võimalik täita (nt sisestada KMD INFile jooksvalt ostu- ja/või müügiarveid) ka detsembris ja jaanuari alguses, kuid sel juhul palume KMD kinnitada vahetult enne 20. jaanuari, et deklaratsioon saaks esitatud õigel vormil. Seoses sellega, et KMD muutmiseks on tarkvara arendajatele jäänud vähe aega, ei loe maksuhaldur 2015. aasta I kvartali lõpuni vigaseks selliseid KMD deklaratsioone, kus sisendkäibemaksu lahtris 5 on küll sõiduautodega seotud sisendkäibemaks õigesti deklareeritud, kuid on jäänud täitmata lahtrite 5.3 ja 5.4 sisendkäibemaksu osa. MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=36106&tpl=1026