Kahtlustus: maanteeameti juht käis lähetuse ajal suusatamas