Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Ka iga Tallinna korteriomanik saab nüüd personaalse maamaksu teate

Ka iga Tallinna korteriomanik saab nüüd personaalse maamaksu teate

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet saatis sel nädalal välja 237 000 paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksu teate. Nende teadete alusel kuulub tasumisele 50,8 miljonit eurot maamaksu.

Tallinna korteriühistud, mis said eelmisel aastal Maksu-ja Tolliametilt maamaksu teate, sellest aastast seda enam ei saa. Tallinna linna poolt maamaksu andmete seaduses ettenähtud viisil esitamisega on nüüd enamik omavalitsusi täitnud nõude, et maksuhaldurile tuleb maamaksu määramiseks esitada andmed iga maaomaniku (sh korteriomaniku) kohta, mitte aga maksu vahendaja (nt korteriühistu) kohta.Nõuet täites saabki Maksu- ja Tolliamet nüüd maksuteated edastada otse kõigile maaomanikele, ehk kõik Tallinna korteriomanikud saavad ise oma maamaksu maksta, mitte ei pea seda tegema läbi vahendaja.Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul ei teki maamaksu võlga, kui vahendaja jätab talle tasutud maamaksu mingil põhjusel Maksu- ja Tolliametile edasi kandmata.Maamaksu ei määratud ja maksuteadet ei väljastatud juhul, kui maksusumma jääb alla 5 euro.Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab maksumaksja, kes ei ole 2011.aasta maamaksuteadet 25.veebruariks kätte saanud, teavitama sellest 30 päeva jooksul MTA piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on teha seda e-maksuametis/e-tollis.Maamaksu tasumise tähtaeg on 31.märtsil 2011. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31.märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1.oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele.Arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel, 2012. aastal, palub Maksu- ja Tolliamet, et inimesed suhtuksid maamaksu tasumisse suure tähelepanuga. Järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel ajal ja perioodil 15.02.2011 kuni 14.02.2012 ei ole inimesel maksuvõlga. Just maamaksu mitmes osas tasumine võib aga teadmatusest inimestele võla tekitada ja takistada enammakstud tulumaksu kiiret tagastamist.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=29624&tpl=1026