Jurist: maksuametnikud ületavad võimupiire

Jurist: maksuametnikud ületavad võimupiire

Rubriik: Äripäev

Koit Brinkmann intervjueerib Äripäevas maksujuristi, kes leiab, et maksuametnikud ületavad tihti võimupiire.

Maksujuristi teevad murelikuks mõningad tendentsid maksumenetluses, kus üksikkontrolli või revisjoni läbiviimine hakkab lähenema absurdile ja kaotab seose õigusliku alusega. Toon ühe näite. Äriühingule väljastati korraldus 2009. aasta septembri käibemaksu arvestuse kontrolliks, sest äriühing soetas kasutatud metsa ülestöötamise traktori, nn harvesteri. Tehingu pooled on olemas, korrektne arve olemas, masin olemas, raha makstud. Ühel hetkel hakkab maksuhaldur aga nõudma kirjalikku lepingut, seejärel masina üleandmise akti, kasutusjuhendit jne. Kuigi tsiviilkäibes piisab kasutatud seadmete ostmisel sageli lihtsalt suulisest kokkuleppest, raha maksmisest ja seadme valduse üleandmisest, ei piisa sellest sageli ametnikule. Samas ei ole ametnikul ette näidata ühtegi seadusesätet, mis kohustaks kasutatud seadme müügitehingus kirjalikku lepingut ja akti koostama. Loe Äripäeva tasulisest keskonnast: http://www.aripaev.ee/5074/uud_uudidx_507403.html