Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

IRL: kodud maamaksust vabaks!

IRL: kodud maamaksust vabaks!

Rubriik: Muud

Isamaa ja Res Publica Liit andis koos koalitsioonipartneritega Riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mille järgi on kohalikul omavalitsuse volikogul õigus vabastada maamaksust inimese kodualune elamumaa kuni 3000 ruutmeetri ulatuses linnas ja ühe hektari ulatuses maal.

Eelnõu koostanud töögrupi liikme Urmas Reinsalu sõnul puudutab see muudatus nii korteri- kui majaomanikke. Reinsalu sõnul on algatus õige samm, kuid kodude maamaksuvabastuse kehtimahakkamiseks koduomanikule on vajalik seaduse jõustumise järel võtta vastav otsus vastu ka omavalitsuse volikogus. „Konkreetselt Tallinna ebaõiglase maamaksu kaotamine 2010 aastast määratakse Tallinna valimiste päeval. IRL toetab Reinsalu sõnul täies mahus eelnõus sisalduva vabastuse laiendamist Tallinna kodudele”. Eelnõu järgi on kohaliku omavalitsusel võimalus tulevikus maa maksumäära diferentseerida ka sõltuvalt maa sihtotstarbest. Loe IRL pressiteadet: http://www.irl.ee/et/Meedia/Uudised/1141