Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

IMF: Eesti on maksuaugu analüüsi osas maailmas esirinnas

IMF: Eesti on maksuaugu analüüsi osas maailmas esirinnas

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliametis viibisid nädala jooksul Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajad, kes hindasid koostöös ameti esindajatega maksulaekumise analüüsi ning selle kasutamist Eesti maksuhalduses.

IMFi rahandusasjade osakonna tulude halduse üksuse nõunikud Mick Thakray ja Junji Ueda töötavad maksuaugu analüüsi programmi ehk RA-GAPiga, mis pakub maksuhalduritele potentsiaalse ja tegeliku maksulaekumise vahe ehk maksuaugu kalkulatsiooni ja kvantitatiivset analüüsi. Programmi eesmärgiks on suurendada kogu maailma maksuhaldurite võimekust sellise analüüsi läbiviimiseks ja parandada seeläbi nende võimekust strateegiliste otsuste tegemisel ja oma tegevuse hindamisel.Praegu viib IMF läbi pilootprojekti käibemaksuaugu arvutamiseks uue metoodika abil ning testis selle metoodika kasutamist Eestis, kus maksu- ja tolliamet on riskijuhtimise osana juba pikka aega maksuaugu analüüsi teinud. Lisaks Eestile on RA-GAP meeskond teinud koostööd mitme teise riigiga nii Euroopas kui mujal maailmas.IMFi tehnilise nõustaja Mick Thackray sõnul, kes on Eestis nädal aega pilootprojekti tulemusi hinnanud, on nii Eesti kui maksu- ja tolliameti külastamine olnud positiivne kogemus.“Nagu kõik teised Euroopa riigid, seisab ka Eesti käibemaksu kogumisel silmitsi tõelise väljakutsega pettuste ja maksudest kõrvalehoidmise taustal. Meie hinnangul annab aga teie maksuaugu analüüs kindlapõhise riskihinnangu, millele oma vastustrateegia üles ehitada. Meie hinnangul esindab Eesti lähenemine maksuaugu analüüsile ja selle analüüsi kasutamine oma strateegias, tegevuste hindamisel ja avalikus kommunikatsioonis teiste riikide maksuhaldurite jaoks parimat praktikat,” rääkis Thackray.Maksu- ja tolliameti teabeosakonna peaspetsialist Ivar Laur märkis, et peale Suurbritannia on Eesti maailmas üks vähestest riikidest, kus on juba pikka aega edukalt riigi käibemaksuauku arvutatud, mis on ka põhjuseks, miks meid valiti pilootprojektis osalema.“IMFi poolt tutvustatud metoodika erineb mõnevõrra meil praegu kasutuses olevast, kuid seda mitte olemuslikult, aga pigem täpsusastme võrra. Uus metoodika aitab meil käibemaksuaugu arvutamisel eri majandussektorite lõikes senisest veelgi täpsem olla ja seda just nii eri sektorite omavahelises suhtes kui lõpptarbija osas. Pilootprojekti tulemused läksid kokku meie varasemate arvutustega ja kinnitasid meie järeldusi,” selgitas Laur.2012. aasta käibemaksu auk Eestis oli IMFi hinnangul 226 miljonit eurot.Pilootprojekti raames algasid tegevused käesoleva aasta kevadel, lõpliku tulemuseni jõuti novembrikuus. Sel nädalal lõppeva visiidi käigus täpsustati tulemusi ja arutati metoodika detaile.IMFi meeskond jätkab RA-GAP programmi laiendamist järgnevatel kuudel ja aastatel eesmärgiga katta kogu maailm ning moodustada maksuhaldurite analüütilise ekspertiisi võrgustik, kus Eesti panus oleks IMFi esindajate sõnul hindamatu.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=34877&tpl=1026