II samba raha ei ole väljavõtmise järel kohtutäiturite eest kaitstud