Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Homme on maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg

Homme on maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg ning tulu- ja sotsiaalmaksu juurdemaksmise tähtaeg neil maksumaksjatel, kes olid 2012. aastal registreeritud FIEna või said kasu vara võõrandmisest.

Kui isiku aastane maamaksu summa ületas 64 eurot, siis jagati maksu tasumine kaheks osamakseks. Üle 64-eurose summa puhul pidi maksumaksja 1.

aprilliks tasuma vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on vaja ära maksta hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja tolliamet saatis meeldetuletusega e-kirjad nendele isikutele, kellel puudus ettemaksukontol maamaksu teiseks osamakseks piisavalt raha.

1. oktoobril tuleb teine osamakse tasuda kokku 75 801 isikul summas 35,7 miljonit eurot. Võrreldes eelmise, 2012. aastaga on maamaksu nõuete summa üle 11 miljoni euro võrra suurem.

Lisaks on 2012. aasta tuludeklaratsioonide põhjal ligi 9500 inimesel kohustus tasuda 1. oktoobriks täiendavat tulumaksu kokku üle 16 miljoni euro. Seda on 4 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi.Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde sõnul näitab deklareerijate arvu pidev kasv Eesti maksumaksjate üha suuremat maksukuulekust ja on kindlasti seotud ka maksusoodustuste kasutamisega.

„Tänavu on suurim juurdemaksmisele kuuluv tulumaksu summa üle miljoni euro, aasta tagasi oli summa kolmveerand miljonit eurot," lisas Udde.Maksu- ja tolliamet saatis välja maksuteated kõigile, kes peavad 1. oktoobriks juurdemaksu tasuma. Inimesed, kes ei ole maksuteadet mingil põhjusel kätte saanud või on selle ära kaotanud, saavad sellega tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma 2012. aasta tuludeklaratsiooni infoleheküljel või pöördudes maksu- ja tolliameti klienditeenindusse.

Maksuhaldur saadab e-posti teel välja ka teavituskirjad neile, kellel ei ole ettemaksu kontol juurdemakseks piisavalt raha.2012. aasta eest esitati üle 565 600 tuludeklaratsiooni, neist rohkem kui 437 100 deklaratsiooni alusel tagastati kokku üle 97,5 miljoni euro tulumaksu. Juurdemaksmisele kuulus enam kui 20 400 tuludeklaratsiooni alusel üle 21 miljoni euro tulumaksu, millest 5,5 miljonit eurot tuli tasuda 1. juuliks.Infot füüsiliste isikute maksustamise kohta saab maksu- ja tolliameti infotelefonilt 880 0811.Pressiteade MTA kodulehel.