Helme leidis rahastuse, et maanteed neljarealiseks ehitada