Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

FIEdele õpetatakse äriregistrisse tasuta ümber registreerumist

FIEdele õpetatakse äriregistrisse tasuta ümber registreerumist

Rubriik: MTA

Alates 17. novembrist õpetatakse Harju, Pärnu ja Tartu maakohtute registriosakondades ning maksu- ja tolliameti teeninduskohtades FIEdele, kuidas nad saavad ID-kaardi või Mobiil-ID abil elektrooniliselt ennast äriregistrisse ümber registreerida.

Maksu- ja Tolliameti andmeil ei ole 19 950 füüsilisest isikust ettevõtjat ennast veel maksukohustuslaste registrist äriregistrisse ümber registreerinud.„FIE, kes end 2009. aasta jooksul äriregistrisse ümber ei registreeri, ei tohi tuleval aastal FIEna edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud kandeavalduse enda äriregistrisse kandmiseks,“ selgitas justiitsministeeriumi nõunik Kadri-Catre Kasak. Kõige lihtsamalt saab FIE ümber registreeruda e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu ja see on täiesti tasuta.

Vajadusel saab kandeavalduse registrile esitada ka notari kaudu, kuid see on tasuline teenus.„Selleks, et ka need inimesed, kes ID-kaarti ja ettevõtjaportaali veel kasutada ei oska, saaks tasuta ümber registreeruda, on meile appi tulnud Ole Kaasas! meeskond, kes huvilistele kõik vajalikud nipid selgeks õpetab,“ sõnas Kasak.Koolitused toimuvad registriosakondadesse ja maksu- ja tolliameti (MTA) teeninduskohtadesse üles seatavates Ole Kaasas! nõustamispunktides. Personaalne nõustamine kestab orienteeruvalt 15 minutit ja nõu antakse inimestele nii eesti kui ka vene keeles.

Nõustamine on kõigile huvilistele tasuta. Ole Kaasas! avalike e-teenuste nõustamispunktid tegutsevad Harju, Tartu ja Pärnu maakohtute registriosakondades 17. novembrist 4.

detsembrini ning MTA Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere ja Narva teenindusbüroodes 17. novembrist 27. novembrini. Lisaks tegutsevad nõustamispunktid 17.-20.

novembril MTA Valga ja Võru teeninduskohas, 23.-27. novembril Jõgeva, 23. novembrist 4. detsembrini Viljandi ning 30.

novembrist 4. detsembrini MTA Lennujaama teeninduskohas Tallinnas ja MTA teeninduskohtades Kuressaares, Haapsalus, Paides, Raplas ning Jõhvis.Lisaks FIEde ümberregistreerimisele tutvustatakse Ole Kaasas! nõustamispunktides huvilistele ka muid ettevõtjatele vajalikke e-teenuseid ja elektroonilise asjaajamise võimalusi nagu e-äriregistri ettevõtjaportaal, e-maksuamet jpm. Samuti kogutakse nõustamispunktides ettevõtjatelt tagasisidet nende vajadustest ja kogemustest e-teenuste kasutamisel.

Vastavalt äriseadustikule peavad kõik FIEd registreerima end 2009. aasta jooksul äriregistris selleks, et FIEde kohta käivad andmed muutuksid kättesaadavamaks ja süsteem terviklikumaks. Ümberregistreerimine on oluline ka FIEde kaupu ja teenuseid ostvatele inimestele. Äriregistri puhul on tegemist avaliku registriga, millest saab vaadata, kas FIEna kaupa pakkuv isik on äriregistris registreeritud, samuti kui kaua on ta FIEna tegutsenud.

Ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ettevotjaportaal.rik.ee/Lisainfo FIEde ümberregistreerimise kohta: http://www.just.ee/fieTäpsemat infot nõustamispunktide tegevuse kohta saavad huvilised Ole Kaasas! projekti infotelefonilt 6 180 180 või kodulehelt www.olekaasas.ee.Ole Kaasas! koolitusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond infoühiskonna edendamise meetme raames.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=26600&tpl=1026