Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

FIE-na tegutsemise lõpetamisel tuleb põhivara korrektselt deklareerida

FIE-na tegutsemise lõpetamisel tuleb põhivara korrektselt deklareerida

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet võtab lähiajal ühendust kokku 655 FIE-ga, kes on ettevõtluse lõpetanud, kuid kelle põhivara osas pole ameti andmetel järgnenud korrektset deklareerimist. Võimalikust väärast deklareerimisest põhjustatud maksukahju võib ulatuda 10 miljoni kroonini.

Amet juhib tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE-d) tähelepanu sellele, et ettevõtluse lõpetamisel või peatamisel tuleb kasutuses olnud vara isiklikku tarbimisse võtmine deklareerida.Maksuhalduri andmetel on kahe eelneva aasta jooksul ettevõtluse lõpetanud 655 FIE-t, kes on kokku soetanud põhivara 43,4 miljoni krooni väärtuses, kuid kes ei ole põhivara müünud ega ettevõtluse lõpetamisel põhivara isiklikku tarbimisse võtmist deklareerinud. Sellistest deklareerimisvigadest tulenev maksukahju võib kokku ulatuda 10 miljoni kroonini.Amet palub seoses eeltooduga ettevõtluse lõpetanud FIE-del üle vaadata oma maksuarvestus ning vigade tuvastamisel korrigeerida 2007. ja 2008. aasta tuludeklaratsioone.FIE-d, kes on tegevuse lõpetanud, peavad ettevõtluse lõpetamisele järgneva aasta 31. märtsiks esitama Maksu- ja Tolliametile koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga ka ettevõtlustulu deklaratsiooni (vorm E). Deklareerima peab ka ettevõtlusest saadud tulu, mis on laekunud pärast ettevõtluse lõpetamist.Loe pressiteadet maksuhalduri kodulehel: http://www.emta.ee/fie-na-tegutsemise-lopetamisel-tuleb-pohivara-korrektselt-deklareerida&tpl=1026